Golfens historia

Den exakta början av golf är oklar och väldigt debatterat. Det är dock oftast accepterat att den moderna golfen började sin utveckling i Nederländerna under medeltiden. Men den tog sedan en lång tid på sig att spridas till andra länder och fick inte internationell popularitet förrän slutet på 1800-talet.

Trots dess början brukar man titta på Skottland som uppkomstlandet av golf som vi spelar det idag. Här omnämns golf för första gången 1457 i ett dokument från det skotska parlamentet där det faktiskt förbjöd landsmännen från att spela både golf och fotboll då det var en distraktion från bågskytte träning i militärt syfte. Man banlös sporten igen 1471 en gång till 1491 och en fjärde gång 1502. För att varit landet där den moderna golfen verkligen tog fart har de verkligen ofta försökt att förhindra sitt folk att spela det.

De äldsta överlevande dokumenteringen av reglerna för golf skrevs 1744 av The Company of Gentleman Golfers, som sedan bytte namn till The Honourable Company of Edinburgh Golfers, som finns kvar än idag och därmed är världens äldsta golfklubb. De äger golfbanan Muirfield och ligger vid den sydskotska staden Gullane.

Golfen såg sin första stora explosion i popularitet under andra halvan av 1800-talet. Inledningen till detta kan tillskrivas den entusiasm den kungliga familjen hade för Skottland, vilket bidrog till förbättrad transport till och från England och även populariteten av Sir Walter Scotts verk. Allt detta skapade en våg av ökad turism i Skottland och ett växande intresse för skotsk historia och kultur. Och golfen var väldigt viktig i Skottland under denna tid och en av de saker som började exporteras mer och mer.

Under 1900-talet hade golfen tagit sig till många av världens hörn och dess popularitet fortsatte att växa praktiskt taget överallt. I USA blev golf den första fantasysporten under 1950-talet, men har sedan dess blivit mer fokuserad på andra sporter. Många andra länder där golfen blomstrade var eller hade tidigare varit brittiska kolonier, men de spred sig även till andra länder. Japan fick till exempel sin första golfbana redan 1903 då några brittiskt födda individer som bodde där grundade en i Kobe.

Det är svårt att uppskatta hur många golfspelare det finns i världen idag, men att golf är en sann internationell sport går inte att förneka!