Grönt kort – bok och webb

Den som vill börja spela golf får först och främst fokusera på att ta grönt kort. Då det krävs både teoretisk kunskap och praktisk tillämpning är det en fördel att läsa en hel del på egen hand. En väg är att köpa boken ”Grönt kort”. Den som köper boken kan i lugn och ro läsa om reglerna inom sporten och utöver boken följer en inloggningskod med till webbplatsen som är kopplad till boken. Webbplatsen är full av filmer där man tydligt kan se hur regler ska tillämpas och vad som förväntas av golfaren. Här finns även en hel del övningar som man kan utgå ifrån för att utveckla sitt spel. När man känner sig redo för provet kan man testa sina kunskaper i de prov som finns på webbsidan.

Både boken och webbplatsen är indelad i tre delar vilka är golfens olika slag, regler samt golfvett.