Svenska Golfhistoriska sällskapet

Att vara intresserad av golf behöver inte nödvändigtvis betyda att man har ett stort intresse för att spela sporten. Det kan lika gärna vara att det är spelets historia som attraherar. Detta även om det ena inte utesluter det andra.

För de som har ett stort intresse för golfens historia är medlemskap i Svenska Golfhistoriska sällskapet en rekommendation.

De aktiviteter som anordnas är främst träffar på klassiska svenska golfbanor där man sedan spelar en vända med ”gårdagens klubbor”. Här är det tradition, kultur och historia som går som en röd tråd och det är relativt lätt att känna igen sällskapet när de spelar på en bana. Detta inte bara på grund av deras äldre utrustning utan även för att klädseln ofta visar på att de uppskattar de historiskt traditionella reglerna kring golfen.

På deras hemsida Golfhistoriska.se presenteras föreningens syfte och verksamhet.

Målet är att öka intresset för svensk golfhistoria, uppmuntra och hjälpa klubbar i Sverige att dokumentera sin verksamhet och helst presentera klubbens historia samt upprätthålla och värna om de traditionella värderingar som finns i golfen.

Inom deras verksamhet ingår att ha en informativ och uppdaterad hemsida, skapa och distribuera medlemstidning, ha ett samarbete med Svenska Golfmuseet samt vara ansvarig för det numer klassiska Svenska Hickorysällskapet. Utöver det är målet att minst en gång per år ha en träff på någon svensk golfbana för att spela golf ”som den bör spelas”.